מדיניות החזרות

 צרכן הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הצרכן“). הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה שלאו את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן

 

   החזרת מוצרים שנרכשו בחנות או באתר תתאפשר עד-14 ימים מיום רכישת המוצרים, בהצגת קבלה או הוכחה אחרת המעידה על ביצוע העסקה ופרטיה כגון חיוב באשראי 

 

ההחזרה תתאפשר רק למוצרים שיוחזרו באריזתם המקורית ו/או במצבם כפי שנרכשו, ובתנאי שלא נפתחו, לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש